Övriga tjänster

Oljeprovtagning

80% av alla reparationer vi får in beror på smuts i komponenterna, dvs i hydraulsystemet. idag jobbar vi kontinuerligt ihop med många av våra kunder och genomför oljeprovtagningar på plats för att säkerställa renhet i hydraulsystemet, efter varje mätning redovisas protokoll med historik, så att ni kan se att trenderna pekar åt rätt håll.
Tryck här för ett exempel på en provtagning.

Utbildning

Grundkursen med tyngdpunkten på teori för servicepersonal, elektriker och arbetsledare
omfattar 15 dagars utbildning i Filipstad. Vi tar upp hydraulikens grunder,
systemuppbyggnader, formler, haveriorsaker, ledningskomponenter och mycket annat.

Upplägget är 3 dagar varannan vecka, så att principen ”korvstoppning” inte skall förekomma.

Ni kan även anlita oss för företagsanpassade kurser där vi inriktar oss på den hydraulik som förekommer hos Er. Antal deltagare, när och var kursen skall hållas, samt antal utbildningstillfällen enligt Era önskemål. Kontakta oss för offert.

Kontakta gärna kursledaren Stefan Åhling för mer info: 0590 – 18 780.

 

Smörjsystem

Vi saluför hela Statoils smörjmedelsprodukter från motorolja i personbilar till växellådsoljor för tung industri.

Till statoils Produkt- och Datablad.

 

Vattendimma

Vattendimma med högtryckssystem i bl.a. sågverk

Med ett högtryckssystem som bl.a. består av en rostfri vattensmord axialkolvpump levereras ett tryck upp till 160 bar.

Vid så höga tryck blir vattendimmans ”droppar” mindre än 50 mikron, vilket medför att dropparna inte följer luftströmmar.

Vid rätt tryck och rätt utformad dysa blir vattendimmans droppar lika stora som dammet som skall bindas, vilket gör att dammbindningen blir effektiv. Så små droppar har även en förmåga att tränga igenom luftströmmarna runt t.ex. en sågklinga och häftar fast vid klingan. På så sätt får klingan kylning, smörjning och damm binds till vattnet.