Service

prov

Med våra 7 servicefordon når vi snabbt ut till Er och kan vara behjälpliga med bl.a:

  • Felsökning
  • Reparation
  • Installation
  • Service så som filterbyten m,m
  • Förebyggande underhåll som ex besiktningar, föroreningsanalyser, tryck- och flödesmätningar
  • Vi ombesörjer även besiktning av vattenkraftturbiner och föreslår erforderliga reparationer

I över 40 år har vi hjälpt kunder med reparationer av såväl kompletta hydraulikanläggningar som hydraulikkomponenter. Vi står oss väl rustade att hjälpa Er med den typen av arbeten. I våra verkstäder jobbar personal med mycket god kunskap och erfarenhet. Reparationerna testas och dokumenteras före leverans.

Våra 7 servicebussar servar tung industri med installation och ombyggnation. Allt ifrån enkla rör ombyggnationer till funktionsombyggnad och moderniseringar.